Avgifter

Avboka tid

Tänk på att du måste avboka 24 timmar innan ditt besök för att undvika avgifter. Om du ska avboka din tid ring 0221-44 24 00. Efter stängningstid och helg kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina vårdkontakter).

Tack för din hjälp!

Patientavgifter 2019

 

 Läs mer på 1177

 

Vårdcentral och privatmottagning 

 

Vårdcentral och privat mottagning

Kostnad

Kommentar

  • Besök på vårdcentral
  • Besök hos privat mottagning som har avtal med Region Västmanland
  • Besök under jourtid
  • Besök på jourmottagningen på Västmanlands sjukhus i Västerås och Köping
  • Besök på synenheten på Habiliteringscentrum

140 kronor*

 

 

 

 

Gäller besök till arbetsterapeut, läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, dietist, psykolog, logoped och undersköterska. Samma avgift gäller vid hembesök.

Uteblivet besök på vårdcentral eller privat mottagning

140 kronor*

Fakturaavgift 50 kr

 

 

Klicka här för att läsa mer 

 

 

Köpings vårdcentral drivs av: