MMR

MMR Multi Modala Rehabilitering

 

Köpings vårdcentral har en ackreditering via Västmanlands landsting för att utföra smärtrehabilitering i team så kallad multimodal rehabilitering.

 

Förutsättningarna för att erhålla rehabiliteringen är att du har haft smärta i minst tre månader från nacke, skuldror och/eller ländrygg eller generaliserad smärta, till exempel fibromyalgi, att du är yrkesför ålder (16-67 år).

 

Under ca 7- 8 veckor kommer du att behandlas på vårdcentralen och hos vår externa sjukgymnast. Du kommer under din behandling träffa läkare, psykolog, sjukgymnast, distriktssköterska och arbetsterapeut.

 

Vår läkare gör en medicinskt undersökning av dig före behandlingens uppstart. Därefter får du träffa övriga i teamet.

 

Psykolog har du samtal med kring psykologiskt förhållningssätt, undervisning och andra strategier som leder till att öka förutsättningarna för att stärka din handlingskraft och genomtänkt planering för framtiden såsom återgå till arbete.

 

Sjukgymnast har individuell behandlingar med dig såsom fysisk träning och ökad fysisk aktivitet med målsättning att öka även din vardagsmotion. Sjukgymnast har även undervisning i smärta och smärthantering samt behandlar din smärta med t.ex akupunktur.

 

Arbetsterapeut har individuell bedömning av dig och gör även arbetsplatsbesök samt samverkar med försäkringskassan och arbetsförmedlingen vid behov.

 

Vårdcentralens MMR-team träffas regelbundet och går igenom nuvarande status samt förändrar eventuell vård efter ditt nuvarande behov. 

Har du frågor eller vill veta mer? ring 0221-44 24 00

Köpings vårdcentral drivs av: