Psykoterapimottagning

Psykoterapimottagning /Achima care i Köping

Ibland blir livet inte som man har tänkt sig. Behöver du hjälp att må psykiskt bättre? När situationer är svåra i vardagen och i livet kan man behöva någon att samtal med. Vi på Achima kan tillsammans med dig finna nytt perspektiv på tillvaron och därigenom öka ditt välbefinnande.

 

Vi arbetar med bedömning och psykoterapi samtal samt stödsamtal när den psykiska hälsan sviktar. Om du lider av stress/utmattning, ångest, oro, nedstämdhet, långvarig och kronisk smärta, sömnsvårigheter, risk/missbruk eller hamnat i en livskris så är du välkommen att kontakta oss.

 

Vi arbetar också med lättare psykiatriska problem som ångest, depressioner, tvångssyndrom, fobier, trauma(PTSD),ätproblem och känsloregleringssvårigheter.

 

Vi som arbetar på mottagningen är utbildade psykoterapeuter och grunden för vårt arbete utgår från en psykoterapiriktning som heter kognitiv beteendeterapi (KBT). Fokus är på förändringsarbetet här och nu i den aktuella situationen i syfte att få patienten mer aktiv. Man arbetar med tankar, känslor och beteenden hur dessa inverkar på dina problem. På sikt kunna få olika strategier och verktyg för att handskas med svårigheterna och komma vidare i livet.

Achima Care i Köping kan erbjuda följande behandling:

  • Individuell psykoterapi i KBT.
  • Kroppsliga tekniker enligt KBT (mindfulness, meditation och tillämpad avslappning). Basalkroppskännedom är en sjukgymnastisk/fysioterapeutisk kroppslig behandlingsmetod där man vill öka kroppsmedvetenheten.
  • Relationsinriktade individuella samtal vid psykosociala problem (familjeproblem, skilsmässa och kommunikationssvårigheter).
  • Krissstöd i livet (separationer, traumaincidenter och förluster m.m.).
  • Livsstilsförändringar och stresshantering (individuellt).
  • Smärtskola i grupp. Att lära sig hantera smärtan genom KBT-strategier. I samverkan med fysioterapeut.
  • Sömnskola i grupp. Att få KBT-strategier för att motverka sömnproblematik.
  • Internet KBT. Självhjälpsprogram med stöd av psykoterapeut. Följande program finns: stress, sömn, smärta, oro, ångest, depression, social oro och självkänsla.

 

Om du önskar mer information är du välkommen att kontakta oss!

0221-44 24 20 

Telefontider: Mån kl. 08.30-09.00, ons kl. 14.30-15.00, fre kl. 12.00-12.30.

Du kan också lämna ett telefonmeddelande så ringer vi upp er så fort som möjligt.

 

Vi kan erbjuda akuttider samma dag!

Det går också bra att kontakta övrig personal på vårdcentralen som kan boka in er på en bedömningstid eller söka på mina vårdkontakter på 1177.

Välkommen!

 

 

Köpings vårdcentral drivs av: