Terapi - psykolog

Här Jobbar:

 

Rosel Puskas
Psykosocial resurs

Kognitiv beteendeterapi-vad innebär det?

Kognitiv beteendeterapi, eller KBT, är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Kognitiv beteendeterapi är en praktisk inriktad terapi och fokuserar på din situation här och nu. Det innebär att vi aktivt gör saker för att bearbeta dina problem, inte bara pratar om dem. Mindre vikt läggs vid varför det blev som det blev och mer på vad du kan göra från och med nu för att komma närmare det liv du vill leva. KBT baserar sig på en teori om att en stor del av människans beteende är inlärt. Drivkraften för all inlärning är att det har en funktion. Det som ger oss någon slags belöning eller fördel brukar vi göra oftare, och det som ger oss någon slags bestraffning eller nackdel brukar vi göra så sällan som möjligt. För många människor är det en typ av inlärt beteende som dominerar och som begränsar - undvikandet. Hotsituationer är något som hjärnan är extremt väl förbered på, och vi lär oss lättare än annat att läsa in möjliga hot i vår omgivning. Att hitta dessa undvikandebeteenden och systematiskt pröva alternativa handlingssätt är en viktig ingrediens i kognitiv beteendeterapi.

 

Boktips!

Ta makten över depressionen - Michael Addis & Christopher Martell

Ut ur depression och nedstämdhet med kognitiv beteendeterapi - Gerhard Andersson

Sluta älta och grubbla - Olle Wadström

Sov gott - Susanna Jernlöf

Sömn: Sov bättre med kognitiv beteendeterapi - Marie Söderström

Ingen panik - Per Carlbring

Social fobi - Tomas Furmark m fl

Hantera din stress med kognitiv beteendeterapi - Giorgio Grossi

Sluta grubbla, börja leva - Steven Hayes

Fri från oro och ångest med KBT - Maria Farm Larsson och Håkan Wisung

Lyckofällan - Russ Harris

 

Köpings vårdcentral drivs av: