.. då ska du ha fått ett fint informationsplåster i din brevlåda. I utskicket har man, förutom värdefull information, också fått möjlighet att via en vårdvalsblankett lista om sig till oss. Har du inte fått utskick men vill lista om dig?  - då kan du göra det här!

Titta på utskicket.

Köpings vårdcentral drivs av: