Om Achima Care

Achima Care AB


Achimas uppdrag är att arbeta förebyggande med hälsa för våra 59 400 listade patienter samt att erbjuda dem en lättillgänglig och trygg sjukvård. Det har vi haft förmånen att göra sedan år 2004. Idag driver vi flera vårdcentraler samt rehabenheter runt om i landet, alla med samma hälsofrämjande inriktning och samma målsättning att med arbetsglädje och bra bemötande få vara vårdgivaren i just din vardag.

Köpings vårdcentral drivs av: